Řídící systémy Simatic

Pro náročnější aplikace a řízení složitějších projektů se používá řídící systém Simatic, který má několik řad. Mezi nejjednodušší patří řada S7-200, jenž se stále používá u starších, většinou jednoúčelových, zařízení. Ta je nyní nahrazena řadou S7-1200, jenž skýtá mnohem více možností. Má také několik variant základních jednotek, které se liší velikostí paměti a počtem vstupů a výstupů, které navíc mohou být tranzistorové nebo reléové. V základním modulu, jenž je vybaven ethernetovým připojením, nalezneme i webserver, který nám umožní jednoduchou vizualizaci na počítači v síti. Jejich velkou výhodou je cena, jenž začíná na 150€ za nejjednodušší model. Kromě vstupů a výstupů má také vnitřní zdroj 24V DC s výstupním proudem až 300mA, což mnohdy postačuje na napájení všech senzorů a vstupních signálů. Tak můžeme ušetřit i náklady za napájecí zdroj při řízení malého rozsahu při použití modelu AC/DC/RLY (napájení 120V/230V, digitální vstupy 24V DC, reléové výstupy). Každá jednotka má v základu dva analogové vstupy 0-10V a možnost použít každy druhý vstup jako rychlý čítač. K dispozici je mnoho rozšiřovacích modulů – digitální vstupy a výstupy, analogové vstupy a výstupy, komunikační rozhraní RS485 a RS232, Profibus, TeleServis, apod. S CPU je možná komunikace po různých protokolech, např. Modbus RTU/TCP, Profibus, Profinet, Ethernet UDP, TCP/IP, apod.
Můžu Vám navrhnout správnou konfiguraci a naprogramovat Vaši aplikaci s výrazným ušetřením nákladů za hardware.

Pro náročnější aplikace, nebo kde je tento systém již zaveden se používají řídící PLC Siemens S7-300 nebo S7-400. Také tyto zařízení můžu pro Vás naprogramovat, či udělat úpravy ve stávajícím projektu. Výhodou systému S7-300/400 je jeho dlouhodobá zavedenost, což znamená, že je k dispozici velmi mnoho příslušenství, rozšiřujících modulů, ale také mnoho zařízení třetích stran, které dokáží komunikovat s těmito PLC, ať už se jedná o HMI panely, či frekvenční měniče, apod.
Všechny jednotky jsou v základu osazeny komunikačním rozhraním MPI. Na výběr máme mnoho variant modulů lišících se pamětí a výkonností. pokud řada obsahuje za čísle C, např CPU 314C, jedná se o modul Comfort, který spolu s CPU obsahuje již i digitální vstupy/výstupy, analogové vstupy/výstupy, čítače, apod. Záleží vždy na konkrétní konfiguraci dle objednacího čísla.
V případě S7-300/400 nabízím veškeré diagnostické, programovací a servisní práce.